Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Artikler

Marine grunnkart bedrer miljøovervåking

Marine grunnkart gjør det enklere å se på miljøpåvirkningen rundt anlegg for lakseoppdrett. – Med slike kart er det mulig å finne enda bedre plasseringer for prøvetakingsstasjoner, mener Statsforvalteren i Rogaland.

Stor milepæl for Marine grunnkart i kystsona

​Fredag 12. november leverte Kartverket, Noregs geologiske undersøking og Havforskingsinstituttet eit forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjennomføre Marine grunnkart i kystsona som eit nasjonalt program frå 2023.

Demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen.

Kontakter

Havet er enormt og mye av det som ligger under overflaten er skjult og uutnyttet. Marine grunnkart i kystsonen vil være grunnmuren for alle trygge og bærekraftige aktiviteter i havet og langs kysten.

Del