Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Artikler

Overraskende flott natur på havbunnen i Stavanger

Sårbare naturtyper som svamphager og sjøfjærbunn er dokumentert på havbunnen i Stavanger kommune. Dette er naturtyper som tåler lite menneskelig påvirkning. Nå er områdene dokumentert på digitale kart.

– Sparer tid og penger med Marine grunnkart

– Marine grunnkart i kystsonen har gitt oss i Stavanger et mye bedre grunnlag når vi skal behandle søknader etter forurensingsloven. Søkere kan spare tid og penger fordi de ikke trenger å hente inn nye opplysninger. Vi finner nødvendig informasjon i kartlagene fra prosjektet, sier seniorrådgiver Kirsten Redmond Kristiansen hos Statsforvalteren i Rogaland.

Nye sjøbunnskart i Ålesund og Giske

Etter ett års intensiv kartlegging foreligger det nå nye kart over sjøbunnen i Ålesund og Giske. Kartene skal bidra til å styrke de blå næringene på Sunnmøre.

Demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen.

Kontakt Kontaktpersoner

Kartverket: Hanne Hodnesdal (prosjektleder), hanne.hodnesdal@kartverket.no, tlf. 473 17 222

NGU: Reidulv Bøe, reidulv.boe@ngu.no, tlf. 990 91 737

Havforskningsinstituttet: Fritjof Moy, frithjof.moy@hi.no, tlf. 478 00 024

Kommunikasjonsrådgiver Anne Jørgensen (Kartverket), anne.jorgensen@kartverket.no, tlf. 926 13 373

Havet er enormt og mye av det som ligger under overflaten er skjult og uutnyttet. Marine grunnkart i kystsonen vil være grunnmuren for alle trygge og bærekraftige aktiviteter i havet og langs kysten.

Del