Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Ny arbeidsgruppe for vegdata

Geovekst-forum har opprettet en arbeidsgruppe for fagområdet veg. Gruppa skal blant annet jobbe for å gi deg og meg enklere tilgang til vegdata.

Kven tar rekninga for laserdata?

Geovekst-forum har vedteke ein ny anbefalt kostnadsdeling for laserskanning. Ein omforent modell å jobbe ut frå sikrar fortsatt god stemning rundt bordet, sjølv når kostnadane skal fordelast.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Innlandet

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kurset er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingsvinduet er lukket.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.