Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken

Informasjon fra underutvalg og gjennomgang av satsningsområder i geodataplanen var noen av punktene på møtet 14. februar. Detaljene finner du i referatet.

Fiskere kan nå unngå sårbar havbunn

Nå kan fiskere også i Troms sondere terrenget på havbunnen før de slipper trålen ned. Prosjektet Marine grunnkart i kystsonen har laget kart som viser hvor det er sårbare områder med for eksempel svamphager, koraller og sjøfjærbunn.

Grønn laser kan kartlegge flom- og skredfare

For å vurdere erosjon og inngrep i vassdrag, er det nå testet ut grønn laser, som gir bedre målinger av bunn- og dybdeforhold i ferskvann. Målet er å håndtere flom- og kvikkleire-risiko på sikt.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Regionmøte Gjøvikregionen og Gran 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Gjøvikregionen og Gran. Påmeldingsfrist 31. mars.

Norge digitalt regionmøter vår 2023

Kartverket Oslo og Viken ønsker alle Norge digitalt-parter velkommen til vårens regionmøter. Møtene avholdes fysisk i den enkelte region i perioden 14. mars - 13. april. Påmeldingen er åpen, og vi håper at så mange som mulig kan delta!

Regionmøte Valdres 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Valdres. Påmeldingsfrist 31. mars.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.