Vardane våre blir verna

Riksantikvaren har nyleg freda 37 objekt innafor oppmåling. Saman fortel vardar, basisar og boltar historia om korleis Noreg har vorte kartfesta i snart 250 år. Sjå lista over kor dei verna vardane ligg.

E-handel blir lagt ned

Ehandel.statkart.no, Kartverket si teneste for å bestille og betale for tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir lagt ned 6. desember. Ny løysing er under arbeid, men vi vil bruke ei mellombels løysing ein periode.

Nytte av marin satsing

Da Grieg Seafood skulle søke om å utvide ein lokalitet til oppdrett, brukte dei "Marine grunnkart i kystsona" for å sortere ut dei områda som burde undersøkast betre. Marine grunnkart viser kor det truleg er sårbar natur, noko som er viktig i planlegginga.

Eigen minnemynt for Kartverket

I samband med at Kartverket feirar 250 år i 2023, skal Norges Bank gi ut ein 20-kroning med spesialpreg. No er kunstnar på mynten avgjort, og valet vart Torgeir Husevaags motiv «Triangeltekst».

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Kjem me i mål?

Målet i Troms og Finnmark for val av Det offentlege kartgrunnlag er 100 prosent. No har 36 av 39 kommunar valt. Det utgjer 92 prosent, og vi har framleis ein månad att i 2022.

Geodataplan for fylket vedteken

Planen for Vestfold og Telemark 2023-26 vart vedteken 1. november. Fleire strategiske val og hovudsatsingar i planperioden samsvarer med tiltak i Nasjonal geodatastrategi si handlingsplan.

Ny arbeidsgruppe for vegdata

Geovekst-forum har opprettet en arbeidsgruppe for fagområdet veg. Gruppa skal blant annet jobbe for å gi deg og meg enklere tilgang til vegdata.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.