Om Kartverket

Kartverket blei etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Noreg som framleis er i drift. Oppgåvene våre har endra seg i takt med digitaliseringa av samfunnet. Vi er ei moderne og innovativ verksemd med blikk for framtida.

Jobb- og karrieresider

Les meir om ledige stillingar i Kartverket og kva vi kan tilby på jobb- og karrieresidene våre. 

Arrangementer og kurs

NVDB fagdag

NVDB Brukerforum er oppretta for Rogaland, og me startar opp med ein digital fagdag.

FDV-årsmøte Midthordland

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Midthordland her.

Møte i Basisgeodatautvalget

Kartverket Troms og Finnmark avholder vårmøte for Basisgeodatautvalget denne dagen.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Geovekstprosjekt i Troms og Finnmark 2021

Det er planlagt FKB-A og B-kartlegging av totalt 225 km2 fordelt på 5 kommuner. Kartkonstruksjon for omløps-fotograferingen på Hinnøya og Indre Finnmark starter i år. Prosjektet er utvidet med 8 kommuner. Begge prosjektene er utlyst.

Revidert adresseveileder på høring

Revidert adresseveileder er lagt ut på høring 12. mai med høringsfrist 9. juni. Revisjonen har blitt utført i nært samarbeid med viktige adresseaktører, som representanter for kommuner, registereiere og adressebrukere.

Interkommunalt geodatasamarbeid

Det var hovedtema på vårmøtet i fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark. Det er etablert flere samarbeid i fylket, men det må legges større vekt på forankring og organisering. Det vil sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse for de kommunene det gjelder. Referat fra møtet er nå tilgjengelig.

Vis alle nyheter
Del