Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

Årsmøter 2021

Regionale årsmøter for Norge digitalt - forvaltning, drift og vedlikehold av geodata.

Møte i geodatautvalget

Årets første møte i geodatautvalget skjer på Teams. Utvalgets medlemmer inviteres per e-post.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Fylkesgeodataplan for Agder 2021-2024 er klar

Planen ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Agder 30.10. 2020. Kompetanseheving innenfor digitaliseringsprosjekter og elektronisk samhandling er blant satsingsområdene i planperioden.

Vis alle nyheter
Del