Lokal matrikkelmyndighet

Her finner du som fører matrikkelen i kommunen veiledningsmateriell, kurs i matrikkelføring og annen nødvendig informasjon.

Veiledning

Datakvalitet i matrikkelen

Datakvaliteten i matrikkelen er varierende og det er behov for forbedringer. Se hvordan vi jobber og hjelp oss i dette arbeidet.

Skjema

Skjemaer for matrikkel

Her finner du aktuelle skjemaer for å opprette eller gjøre endringer ved en eiendom.

Lover og regler

Aktuelt

Endring av stemmekretser for valget 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. Kommunenes frist for å melde fra om endring av stemmekretser til Kartverket er senest 31. mars.

Arrangementer og kurs

Fagdag matrikkel

Kartverket arrangerer fagdag for kommunene og egne ansatte om matrikkel, mandag 22. mars.

Fagdagen gjennomføres som webinar på Teams og temaene blir lov- og forskriftsendringer, bygg og autorisasjon av landmålere.

Vis alle arrangementer
Del