Kartverkets arrangementer og kurs

På grunn av koronasituasjonen har vi dessverre færre arrangementer enn vanlig for tiden.

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Innlandet har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 23. februar - 8. april.

Årsmøter 2021

Regionale årsmøter for Norge digitalt - forvaltning, drift og vedlikehold av geodata.

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Oslo og Viken har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 9. - 24. mars. Dagsorden sendes ut i midten av februar.

Seminar om digitalisering av plan, bygg og geodata

Geomatikkbedriftene, Abelia, IKT-Norge, Direktoratet for byggkvalitet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kartverket inviterer til informasjonsseminar for samarbeid mellom offentlig og privat sektor innen geomatikk.

FDV-årsmøte Trøndelag 2021

Kartverket Trøndelag innkaller til årsmøte i Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtet avholdes på video (Teams). Dette blir en noe forkortet utgave i forhold til det vi er vant med.

Digitalt

Posisjonskonferansen 2021

Posisjonskonferansen 2021 – vi går digitalt! Nytt år, men samme tema som fjorårets avlyste konferanse: GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?

Fagdag matrikkel

Kartverket arrangerer fagdag for kommunene og egne ansatte om matrikkel, mandag 22. mars.

Fagdagen gjennomføres som webinar på Teams og temaene blir lov- og forskriftsendringer, bygg og autorisasjon av landmålere.

FDV-årsmøte

Kartverket Møre og Romsdal inviterer til vedlikehaldsårsmøte. Årets møte skjer digitalt, på Teams.

Møte i geodatautvalget

Årets første møte i geodatautvalget skjer på Teams. Utvalgets medlemmer inviteres per e-post.

FDV-årsmøte Nordfjord

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Nordfjord her.

FDV-årsmøte Sunnfjord og Sogn

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Sunnfjord og Sogn her.

FDV-årsmøte Midthordland

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Midthordland her.

FDV-årsmøte Nordhordland

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Nordhordland her.

FDV-årsmøte Sunnhordland

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Sunnhordland her.

FDV-årsmøte Hardanger og Voss

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar. Meld deg på møtet i Hardanger og Voss her.