Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Innlandet

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kurset er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingsvinduet er lukket.

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.