Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs.

Matrikkel-mandag

Mandag 6. februar snakker vi om utlevering fra matrikkelen i matrikkel-mandag. Matrikkelen inneholder opplysninger som mange kan ha behov for, men hva har vi egentlig lov til å gi ut til hvem?
Denne mandagen vil Hanna Jetlund Løvaas fra Kartverkets juridiske tjeneste snakke om regelverket for utlevering av opplysninger fra matrikkelen. Grensen mot offentlighetsloven, og hvilke regelverk som skal anvendes i hvilke tilfeller vil også være en del av temaet denne mandagen.

Møte i basisgeodatautvalget

Oppfølging av geodataplan og SOSI 5.0 konvertering er blant sakene på årets første medlemsmøte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark. Foreløpig dagsorden er klar.

Webinar: Luftfartshindre

Luftfartstilsynet og Kartverket inviterer til et webinar på Teams. Temaet er luftfartshindre, endringer i luftfartshinderforskriften, samt innrapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Webinar: Innføringsplaner for FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om innføringsplanene for FKB 5.0. Dette vil særlig være aktuelt for kommuner og andre parter som arbeider direkte i Sentral FKB.

Møte i plan-og temadatautvalget

Hovedtema på årets første medlemsmøte i plan-og temadatautvalget Troms og Finnmark er status for geodataarbeidet i fylket. Dagsorden er klar.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Status for geodataarbeidet og oppdeling av storfylket er hovedtema på årets første medlemsmøte i fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark. Foreløpig dagsorden er klar.

 

Regionmøte for Noreg digitalt

Regionmøtet er ein møteplass for alle partar i Noreg digitalt-samarbeidet.

FDV-årsmøter Troms og Finnmark 2023

Kartverket Troms og Finnmark, som sekretariat for Norge digitalt-samarbeidet, innkaller herved til årsmøter for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtene avholdes i Evenskjer, Nordkjosbotn. Alta og Tana i perioden 1. - 16. mars. Det er to påmeldingsfrister avhengig av hvilket møte du melder deg på. Les mer for detaljer.

FDV-årsmøter for Trøndelag 2023

Kartverket Trøndelag innkaller herved til årsmøter for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtene avholdes på Orkanger, på Stiklestad og i Grong 7. - 16. mars. Merk påmeldingsfristene!

Webinar beredskaps-GIS

Beredskaps-GIS er et nyoppstartet samarbeid mellom Kartverket og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Webinaret er første steg mot etablering av et forum for beredskaps-GIS i fylket.

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Noreg digitalt årsmøte, Midthordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Midthordland. Påmeldingsfrist: 20. mars.

Noreg digitalt årsmøte, Nordhordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Nordhordland. Påmeldingsfrist: 21. mars.

Noreg digitalt årsmøte, Hardanger/Voss

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Hardanger og Voss. Påmeldingsfrist: 5. april.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnhordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnhordland. Påmeldingsfrist: 11. april.

Noreg digitalt årsmøte, Nordfjord

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Nordfjord. Påmeldingsfrist: 2. mai.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnfjord/Sogn

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnfjord og Sogn. Påmeldingsfrist: 3. mai.