Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Prosjekter og samarbeid

Geovekst

Geovekst er et samarbeid blant annet om kartleggingsprosjekter mellom Kartverket, kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen, NVE, Energi Norge og Landbruksdepartementet.

Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljerte høydedata er viktige for kommuner og statlige etater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Sentral felles kartdatabase

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database i Kartverket.

Nyheter geodataarbeid

Webinar i digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Webinaret ble avholdt 19. november, og «samlet» 150 deltakere. Webinaret var et samarbeid mellom Kartverket Innlandet, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS).

Fagdag Samferdsel i Namdalen

Kartverket Trøndelag avholdt fagdag samferdsel 28. 10. ved Kuben kulturhus i Grong. Invitasjonen ble sendt til åtte namdalskommuner. Det var totalt 11 deltakere, som med sitt engasjement gjorde at dette ble en innholdsrik fagdag.

View More Articles

Arrangementer og kurs

Åpent møte i NVDB brukerforum for Oslo og Viken

Vei-ansvarlige i Oslo og Viken inviteres til åpent møte i regi av NVDB brukerforum. Målgruppen er personer ansvarlig for registrering og vedlikehold av veirelatert informasjon i kommunene i Oslo og Viken. Spesielt de som jobber innen fagområdene kommunalteknisk (vegingeniører) og geodata.

Påmeldingen er åpen.

View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.