Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Systematisk gjennomsyn av standarder

Sommeren 2020 ble det gjennomført et systematisk gjennomsyn av standarder under Standardiseringskomiteen for geomatikk (SKG). Dette var første gangen en slik prosess ble gjennomført for Kartverkets standardportefølje.

Rift om kartleggingsmiddel

Det har vore stor interesse for å kartlegge tilgjengelegheit i uteområde i år. I alt er det mottatt søknader om støtte til 28 prosjekt. Alle prosjekta fylte krava for tildeling, og det vart delt ut eit samla tilskot på 1,5 mill. kr.

Stor oppslutning om plankurs

Kartverket har i løpet av ein 3-vekers periode i april gjennomført 8 fylkesvise dagskurs på Teams. Hovudfokuset var å motivere kommunane til å etablere gode rutiner for forvaltning av kommunalt planregister.

View More Articles

Arrangementer og kurs

FDV-årsmøte Sunnfjord og Sogn

Kartverket Vestland planlegg for seks regionale FDV-årsmøte (Forvaltning, drift og vedlikehald) i vår/sommar.

View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.