Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Prosjekter og samarbeid

Geovekst

Geovekst er et samarbeid blant annet om kartleggingsprosjekter mellom Kartverket, kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen, NVE, Energi Norge og Landbruksdepartementet.

Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljerte høydedata er viktige for kommuner og statlige etater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.

Havnedata

Infrastruktur og standard for havnedata er utvilket. Et nytt system muliggjør forvaltning og ajourføring av havnedata direkte fra de enkelte havnene etter samme prinsipp som øvrige basis kartdata (FKB).

Sentral felles kartdatabase

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database i Kartverket.

Nyheter geodataarbeid

Sikre og effektive havner

– Det er utvilsomt god samfunnsnytte i å bygge infrastruktur for havnedata, sier kartverkssjef Johnny Welle. Prosjektet som har jobbet med digitalisering av havner er fullført og sjøsatt – og infrastruktur og standard for havnedata er nå på plass.

Nye kartdata i Sandnes

Sandnes kommune har fått nye ortofoto og kartdata frå fjorårets Geovekst-prosjekt.

To av 10 digitale årsmøter i Innlandet avholdt

Årets første Norge digitalt årsmøter ble gjennomført 23. og 24. februar med god representasjon fra kommuner og øvrige ND-parter. De resterende møtene gjennomføres jevnlig frem til 8. april.

View More Articles

Arrangementer og kurs

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Innlandet har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 23. februar - 8. april.

Årsmøter 2021

Regionale årsmøter for Norge digitalt - forvaltning, drift og vedlikehold av geodata.

Norge digitalt-årsmøter 2021

Kartverket Oslo og Viken har sendt invitasjon til ND-årsmøter. Årets møter avholdes regionvis på Teams i perioden 9. - 24. mars. Dagsorden sendes ut i midten av februar.

View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.