Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Rutiner

Avtalerevisjon, ajourhold og forslag til rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata.

Vegtema

Veiledningsmateriell til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB-Veg, Elveg 2.0/FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti.

Byggtema

Veiledning for kommunalt ajourhold av bygningsinformasjon i Matrikkelen, FKB-Bygning og FKB-Tiltak.

Arealressurskart (AR5)

Gå til NIBIOs nettside for informasjon, veiledning og hjelp til ajourhold av arealressurskartene, AR5.

Arealplan

Arealplandata er et eget datasett som skal inngå i forvaltning, drift og vedlikehold-avtalene (FDV-avtalene). Gå til veiledning på plansidene våre.

SFKB

Sentral lagring av kartdata gir ferskere kartdata og bør inn i rutinene i alle kommuner.

Ofte stilte spørsmål om FKB

Share