Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kurs i matrikkelføring

Kartverkets kurs i matrikkelføring er obligatorisk for alle som skal føre i matrikkelen. Det består av del 1, del 2 og eksamen, og må gjennomføres i denne rekkefølgen. Les mer og meld deg på via boksene under.

Kurs

Del 2 føringskurs

Etter fullført del 1 kan du melde deg på del 2. Dette er et praktisk kurs hvor du lærer hvordan de tre delene av matrikkelen skal føres.

Eksamen

Når du har gjennomført del 1 og 2 kan du ta eksamen.

Andre e-læringskurs

E-læringskurs SEFRAK for ansatte i kulturminne-myndigheten

E-læringskurset SEFRAK er beregnet på ansatte i fylkeskommunene.

Kurset gir en innføring i matrikkelføring, herunder saksprosess og sakstyper, for å kunne registrere opplysninger om bygninger av spesiell interesse for ansatte i kulturminnemyndigheten. Leksjonen egner seg også som veiledningsmateriell.

E-læringskurs Registrering av konsesjonsinformasjon

Kurset er beregnet på ansatte i kommunen som skal registrere informasjon om egenerklæringer om konsesjonsfrihet og konsesjonsvedtak i matrikkelen.

Kurset gir en innføring i hvordan opplysninger om konsesjon skal registreres i matrikkelen.

Share