Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Autorisasjon av eiendomslandmålere

Fra 1. januar 2021 gjelder en ny ordning for autorisasjon av landmålere. Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet.

Søknader om autorisasjon som eiendomslandmåler sendes Kartverket via Altinn.

XPPT