Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknad om autorisasjon som landmåler

Søknad om autorisasjon sendes Kartverket via Altinn.

Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. Dokumentasjon av utdanning og praksis må sendes sammen med søknaden.

Les mer om utdannings- og praksiskrav i overgangsordningen og i normalordningen før du går videre med søknaden.

Søknaden og vedleggene skal være utfylt på norsk for søkere i overgangsordningen – godkjenning av dagens utøvere, jf. matrikkelforskriften § 70 fjerde – sjette ledd, og for søkere i normalordningen, jf. matrikkelforskriften § 64 b. Vi ber om at vedleggene har beskrivende navn.

Gebyr

Vi gjør oppmerksom på at det kreves et gebyr på kr 9000, for behandling av søknaden, gjennomføring av ordinær autorisasjonsprøve og utstedelse av landmålerbrev.

Les mer om gebyret.

Søknadsskjema

Skjema for søknad om autorisasjon som landmåler

Skjema for ettersending av vedlegg

Skjemaene åpnes i Altinn, krever personlig innlogging.

Altinn brukerservice

Har du tekniske spørsmål om bruk av Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice.

Søknadsbehandling

Normal behandlingstid for autorisasjonssøknaden er 3 uker.
Det kan ta lenger tid hvis søknaden er kompleks eller mangler dokumentasjon. Vi kontakter deg hvis vi trenger flere opplysninger i søknadsbehandlingen. Behandlingstiden kan også bli lenger hvis vi har mange saker til behandling.

Share
XPPT