Matrikkel-mandag

5. juni er ny bygningsmodell og klassifikasjonsregime for bruksenheter tema.

10:00 - 11:30
Digitalt møte

Les mer om Matrikkel-mandag og tema som står på programmet utover i året.

Vi vil få informasjon fra en tverretatlig arbeidsgruppe ledet av Kartverket og KS, med representanter fra SSB, DiBK, Finans Norge, en kommune og Skatteetaten, som har utviklet et forslag til nytt klassifikasjonsregime for bruksenheter. Denne dagen vil vi presentere en smidig tilnærming og arbeidet. Etterpå vil dokumentet ligge ut på høring.

Om Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag er en faglig digital møteplass for deg som jobber med matrikkelen. Tilbudet er åpent for alle, men er spisset mot arbeidet som utføres av landmålere og saksbehandlere som fører matrikkelen.

Lenke til registrering og deltagelse til det digitale nettmøtet publiseres i god tid før møtedato.

Når du registrer deg, får du automatisk tilsendt en e-post med kalenderavtale og lenke til Teams. Kalenderavtalen starter kl. 10.00 så du rekker å hente deg en kaffekopp eller strekke litt på beina før start kl. 10.05.

Vi har opplevd at avtalen havner i søppelposten, så vennligst sjekk denne hvis du ikke mottar noe.

Det vil ikke gjøres opptak av møtet. Alle kan stille spørsmål underveis og delta under posten «ordet er fritt».

Del