Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Matrikkel-mandag

Matrikkelmandag 2. oktober med tema fritidsbolig utgår.

I stedet vil dagen handle om erfaringer fra innføring av atkomstpunkt.

10:00 - 11:30
Digitalt møte

Les mer om Matrikkel-mandag og tema som står på programmet utover i året.

Matrikkelmandag 2. oktober var opprinnelig satt av til en orientering om arbeidet knyttet til ny verdsettelsesmodell for fritidsbolig. For å sikre at vi når bredere ut til kommunene løftes temaet ut av matrikkelmandag, og vi kommer tilbake til temaet på et senere tidspunkt.

Dette annonseres gjennom Kartverket.no, nyhetsbrevet vårt og andre kilder.

I stedet vil matrikkelmandag 2. oktober handle om erfaringer fra innføring av atkomstpunkt. Dette temaet har vært presentert på matrikkel-mandag også tidligere, i november 2022. Siden den gang har vi utarbeidet nye analysefiler som er utvidet med avstandskriterier. Dette ønsker vi å informere mer om, herunder om viktige egenskaper i analysefilene. Vi erfarer også at det fortsatt er behov for tips i arbeidet med å etablere atkomstpunkt. Derfor vil vi ta en gjennomgang av eksempler på registrering av atkomstpunkt, både riktig og feil plassering.  Alt dette vil dere få høre mer om på matrikkel-mandag.

Det er ikke nødvendig å melde seg av dersom det nye temaet ikke er relevant for deg.

Om Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag er en faglig digital møteplass for deg som jobber med matrikkelen. Tilbudet er åpent for alle, men er spisset mot arbeidet som utføres av landmålere og saksbehandlere som fører matrikkelen.

Lenke til registrering og deltagelse til det digitale nettmøtet.

Når du registrer deg, får du automatisk tilsendt en e-post med kalenderavtale og lenke til Teams. Kalenderavtalen starter kl. 10.00 så du rekker å hente deg en kaffekopp eller strekke litt på beina før start kl. 10.05.

Vi har opplevd at avtalen havner i søppelposten, så vennligst sjekk denne hvis du ikke mottar noe.

Det vil ikke gjøres opptak av møtet. Alle kan stille spørsmål underveis og delta under posten «ordet er fritt».

Share