Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Adresseseminar 2021

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted onsdag 15. og torsdag 16. september.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Aktiv høst

I tillegg til aktivitet i forbindelse med Norge digitalt samarbeidet, er det planlagt to webinarer i regi av Kartverket Innlandet. Detaljene finner du her.

Grønn laser kartlegger vassdrag

Ny teknologi og digitalisering er viktig for arbeidet med helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av vann og vassdrag. Gjennom et nasjonalt tverrsektorielt samarbeidsprosjekt skal vi teste ut ny teknologi på grønn laser til å kartlegge elver og innsjøer.

Stort engasjement i Norge digitalt-utvalgene Innlandet

Nasjonal geodatastrategi, Geodatastrategi for Innlandet og rullering av Fylkesgeodataplanen var tema på FGU’s møte i mai. Dette ble det jobbet videre med i arbeidsutvalgene i juni. Fokus på disse møtene var å definere mål og tiltak for Innlandet i perioden 2022-2025.

Droneforum – nytt brukerforum i Innlandet

Forumet skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen offentlige etater i fylket. Oppmøtet viser at behovet for et droneforum er stort, og det er opprettet et sekretariat og tre arbeidsgrupper. To møter er gjennomført så langt i år, og det er planlagt ytterligere to til i løpet av høsten.

Flyfotograferingen er i gang

Årets flyfotografering har startet i Innlandet fylke. Først ut var GSD7-områdene (byene) på Hedmarken og Elverum. Disse ble flydd 20. april. Leveranser er planlagt utover høsten/ vinteren. Klikk her for statusoversikt.

Vis alle nyheter
Del