Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold i Innlandet fylke

Fylkesgeodatautvalget for Innlandet har en målsetning om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i Innlandet fylke. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

Kontaktperson

Kartverket Innlandet

bjorn.trygve.Haugen@kartverket.no

FDV-avtalene

FDV-avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB), samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene.

Det er en avtale for hver kommune, og FDV-avtalen består av avtaletekst og vedlegg. Vedleggene til avtalen blir revidert etter hvert årsmøte.

Regionmøter for Innlandet fylke 2021

Formål

Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning av geodata som inngår i Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene, og skal samtidig sikre partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige Norge digitalt/ Geovekst-årsmøtene.

Forvaltningsrunder

Det arrangeres to årlige forvaltningsrunder for hver kommune i vårt fylke.

FDV-kalender 2021

Region Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Sør-Hedmark   X           X        
Elverum-Solør           X F       Utgår1  
SÅTE         X           X  
Nord-Østerdal      X       E    X      
Hedmarken           X           X
Gjøvik-regionen (inkl. Gran)        X     R       X  
Lillehammer-regionen       X           X    
Valdres     X       I     X    
Midt-Gudbrandsdal          Utgår2     X        
Nord-Gudbrandsdal   X         E   X      

 

1) FDV-runde utgår pga. tilpasning til leveranse av GV-prosjekt LACHIN11 Elverum-Solør FKB-B 2021
2) FDV-runde utgår pga. tilpasning til leveranse av grunnlagsdata i GV-prosjekt LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B alt 2021

Endringer av planen underveis i året kan forekomme på grunn av kommunens ønsker eller forsinket firmaleveranse. Beskjed vil da bli gitt til partene.

Plandata som ikke geosynkroniseres kan sendes inn utenom oppsatt FDV-runde ved behov.

Originaldataverter

Originaldatavert er den part som har ansvaret for vedlikehold av originalen av det enkelte primærdatasett
definert inn under FKB.

Forpliktelser ved å være originaldatavert

  • Sørge for å innhente data fra andre samarbeidsparter og oppdatere datasettet
  • Levere datasettet ferdig oppdatert og kontrollert til Kartverket ved hver ajourholdsrunde

Denne jobben får originaldataverten betalt for gjennom FDV-avtalen.

Fordelen med at kommunen er originaldatavert er at sannsynligheten for å fange opp endringer i kommunen er større med lokalkunnskap. Dette forutsetter at kommunene har forvaltningssystem for geodata, kompetanse og nok folk til å levere tilfredsstillende datasett til rundene med ajourhold.

I de kommuner dette ikke er tilstede, er Kartverket originaldatavert.

Del