Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Digitalt, Teams

Webinar om grenser som følger buer eller terrengdetaljer

Matrikkelforskriften innførte nye regler for merking og måling av grenser fra 1. januar 2021. En av endringene er forbud mot registrering av grenser som sirkelbue i matrikkelen. Kartverket inviterer til webinar.

Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0.

Regionmøter for Innlandet fylke 2022

Datoer for årets regionmøter er faststatt. Målgruppen er kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene. Program og m.m. er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer på nyåret.

View More Events

Nyheter

Fylkets geodataplan er vedtatt!

Geodataplan for 2022-25 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Innlandet fylke 29. oktober. Planen fungerer som handlingsplan for Innlandets geodatastrategi.

God kartleggingssesong i Innlandet

Fotografering og laserskanning er fullført for alle prosjektene, og konstruksjonsarbeidet påbegynt. Midlertidige ortofoto er på Norgeibilder for noen prosjekt, og autoklassifiserte laserdata er klare. Detaljene finner du her.

Aktiv høst

I tillegg til aktivitet i forbindelse med Norge digitalt samarbeidet, er det planlagt to webinarer i regi av Kartverket Innlandet. Detaljene finner du her.

Stort engasjement i Norge digitalt-utvalgene Innlandet

Nasjonal geodatastrategi, Geodatastrategi for Innlandet og rullering av Fylkesgeodataplanen var tema på FGU’s møte i mai. Dette ble det jobbet videre med i arbeidsutvalgene i juni. Fokus på disse møtene var å definere mål og tiltak for Innlandet i perioden 2022-2025.

Droneforum – nytt brukerforum i Innlandet

Forumet skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen offentlige etater i fylket. Oppmøtet viser at behovet for et droneforum er stort, og det er opprettet et sekretariat og tre arbeidsgrupper. To møter er gjennomført så langt i år, og det er planlagt ytterligere to til i løpet av høsten.

View More Articles
Share