Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Fagdag omløpsfoto

Styringsgruppa for nasjonalt program for omløpsfotografering inviterer til fagdag rundt omløpsfotografering. På agendaen står informasjon om omløpsfotografering og bruken av flybildene, ortofoto og punktskyer.

Digitalt via Teams

Adresseseminar 2023

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 5. og onsdag 6. september.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Jakter nytt geosynkroniserings-mål

Takket være god innsats fra kommunene i Troms og Finnmark klarte vi 2022-målet på 60 prosent. I år er målet 80 prosent. Kommuner som starter geosynkronisering støttes med kr 40 000.

Finske kart i «HVOR?»-appen

Kartappen «HVOR?» inkluderer nå data på finsk side av grensen. Dermed kan også de som bor i Troms og Finnmark bruke Kartverkets mobil-app til turplanlegging og navigasjon i grenseland. 

Nye utgaver av sjøkart i Troms

Tre hovedseriekart som dekker farvann i Troms, er utgitt i nye utgaver. Områder rundt Harstad er nymålt. Tidligere utgaver av kartene er nå ugyldige.

Harstad havnekart i ny utgave

Sjøkart nr. 487 «Harstad havn» er oppdatert med nye dybdemålinger i store deler av kartet. Ny utgave av havnekartet gjør tidligere utgaver ugyldige.

Vis alle nyheter
Del