Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Modell for en senere større satsing

Et nasjonalt program for Marine grunnkart i kystsonen ligger ikke inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Men arbeidet med pilotprosjektet har gitt en modell som kan videreføres til en senere større satsing.

Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark

Referat fra møtet 14. september er tilgjengelig. Hovedpunktene var rekruttering og kompetanse, rullering av geodataplanen, og om DIGI-nettverk i Troms og Finnmark.

Status kartleggingsprosjekt

Årets flyfotografering i Troms og Finnmark er gjennomført. Et historiske ortofoto-prosjekt der det skal produseres ortofoto av utvalgte flybilder fra perioden 1946-1985 er i oppstartsfasen.

Vis alle nyheter
Del