Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: FoU-prosjekter i regi av Geovekst-forum

Med tema som BIM, laserdata og maskinlæring inviterer Geovekst-forum til webinar 1. februar 2022. Påmelding er åpen.

Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0. Flere kursdatoer, fra 6. januar til 22. februar 2022.

Møte i basisgeodatautvalget

Første møte i 2022 for BGU Troms og Finnmark. Det er foreløpig satt opp som et digitalt møte. Medlemmene er invitert, og foreløpig dagsorden er klar.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Medlemmene i FGU Troms og Finnmark møtes denne dagen på Framsenteret i Tromsø. Medlemmene er invitert, og endelig dagsorden kommer.

View More Events

Nyheter

Med håp om «roadtrip» i 2022

Det nye året har nettopp begynt, men hva gjorde vi egentlig i 2021? Noe av det kan du lese om her. Takk til alle samarbeidsparter for året som har gått. Vi krysser fingre for at vi kan møtes oftere fysisk igjen i år.

Matrikkelarbeid i Troms og Finnmark

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på kvalitet i matrikkelen. Det sikrer pålitelige eiendomsopplysninger. Les mer om matrikkelarbeid, status, prioriteringer og videre arbeid i Troms og Finnmark.

Marine grunnkart bedrer miljøovervåking

Marine grunnkart gjør det enklere å se på miljøpåvirkningen rundt anlegg for lakseoppdrett. – Med slike kart er det mulig å finne enda bedre plasseringer for prøvetakingsstasjoner, mener Statsforvalteren i Rogaland.

Ny geodataplan vedtatt!

Fylkets geodataplan for Troms og Finnmark 2022-2025 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget 22.10.2021. Fokusområder i planperioden er faglige målsettinger samt kompetanse og kommunesamarbeid innen geodata-området.

Norges nordligste medlem i et Norge digitalt utvalg!

Høstmøtet 15.9. i fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark startet med å ønske Longyearbyen lokalstyre (Ll) og representant Morten Dyrstad velkommen som medlem. Lokalstyret ønsker å være part i samme forum som kommunene når det gjelder regionalt arbeidet i Norge digitalt. Referatet er tilgjengelig.

View More Articles
Share