Arv, skifte og uskifte

Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Nyttig

Dokumentavgift ved arv

Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle.

Testamentsarv som blir videresolgt

En testamentsarving som ikke vil eie eiendommen han har arvet kan be om fritak for dokumentavgiften når han skjøter over til noen andre.

Arvinger og dødsfall i utlandet

Når en norsk eller utenlandsk statsborger dør i utlandet, og avdøde er tinglyst eier av eiendom eller borettslagsandel i Norge må dette overføres til arvingene.

Søknad om D-nummer

Kartverket kan rekvirere D-nummer for utenlandske personer ved tinglysing. Fyll ut søknadsskjemaet og legg det ved tinglysingssaken.

Skjema

Ofte stilte spørsmål

Del