Til sjøs

Finn kart

Elektronisk sjøkart (ENC)

Offisielle norske elektroniske sjøkart går under navnet ENC (Electronic Navigational Charts), og brukes til navigasjon i et elektronisk kartsystem – ECDIS.

Hovedseriekart

Hovedkartserien og hovedkartserien for Svalbard Jan Mayen og Bouvetøya består av til sammen 164 sjøkart som dekker farvann i kyststrøkene.

Sjøkart til kartplottere

Sjå oversikt over distributørane som tilbyr elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

Kystkart

Kystkartserien består av 12 sjøkart i mindre målestokk, som dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Havnekart

Havnekartserien består av 45 sjøkart som dekker havner og innseilinger langs norskekysten.

Skolekart

Kartverket tilbyr gratis skolekart. Skolekartene er utsnitt fra ordinære navigasjonskart i format A3. De er beregnet på opplæring i bruk av sjøkart.

Bruk sjøkart – få en bedre opplevelse på sjøen

Den fine og trygge opplevelsen på sjøen kommer med god kunnskap. Bruk sjøkartet til å gjøre deg kjent i området du skal seile i.

Nyheter til sjøs

Foreslår 11 millioner kroner til Nautilus

​Regjeringen forslår i statsbudsjettet at Kartverket får 11 millioner kroner til IT-satsingen Nautilus. Dette skal gi et moderne, kostnadseffektivt og samordnet system for forvaltning av sjømålingen og bedre og mer oppdaterte sjøkart.

Ny utgave av havnekart på Svalbard

Sjøkart nr. 513 "Svalbard havner", er utgitt i ny utgave. Havnekartet er oppdatert med nye dybdedata i Forlandsrevet og i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. Tidligere utgave av sjøkartet er ugyldig.

Ny utgave av sjøkart i Finnmark

Hovedseriekart nr. 111 "Berlevåg - Båtsfjord", er utgitt i ny utgave. Kongsfjord havn er dybdekartlagt på nytt. Tidligere utgave av sjøkartet er ugyldig.

Vis alle nyheter