Til sjøs

Finn kart

Elektronisk sjøkart (ENC)

Offisielle norske elektroniske sjøkart går under navnet ENC (Electronic Navigational Charts), og brukes til navigasjon i et elektronisk kartsystem – ECDIS.

Hovedseriekart

Hovedkartserien og hovedkartserien for Svalbard Jan Mayen og Bouvetøya består av til sammen 164 sjøkart som dekker farvann i kyststrøkene.

Sjøkart til kartplottere

Sjå oversikt over distributørane som tilbyr elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

Kystkart

Kystkartserien består av 12 sjøkart i mindre målestokk, som dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Havnekart

Havnekartserien består av 45 sjøkart som dekker havner og innseilinger langs norskekysten.

Skolekart

Kartverket tilbyr gratis skolekart. Skolekartene er utsnitt fra ordinære navigasjonskart i format A3. De er beregnet på opplæring i bruk av sjøkart.

Nyheter til sjøs

Forbedret kart i Den norske los

Farvannsbeskrivelsen Den norske los har oppdatert kartet i tjenesten med symboler og visning av sektorlykter tilnærmet likt som i papir-sjøkart fra Kartverket.

Lite forurensning på sjøbunnen i Stavanger

En kartlegging av tungmetaller, i regi av prosjektet Marine grunnkart i kystsonen, viser gode miljøforhold på sjøbunnen i Stavanger. Noen få steder er det registrert moderat forurensning av arsen og sink.

Nye utgaver av sjøkart i Vesterålen

Hovedseriekart nr. 79 og 81 som dekker farvann i Vesterålen, er gitt ut i nye utgaver. Sjøkartene har mange oppdateringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Vis alle nyheter