Lær meir om sjøkart

Her finn du nyttig informasjon for ei trygg og fin oppleving på sjøen. Lær om kartseriane våre og korleis oppdatere sjøkarta dine.

Rettleiing

Korleis oppdatere sjøkart

Sjøkart er ferskvare! Du kan sjølv halde sjøkarta dine oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Skulekart

Korleis var det no du skulle plotte seglingskursen inn i kartet? Øving gjer meister. Her kan du laste ned gratis skulekart i A3-format.

Nyttig

Datakvalitet i norske sjøkart

Du bør vere ekstra merksam på informasjon i kjeldediagram og datakvalitet i norske sjøkart når du ferdast langs norskekysten og i arktiske strøk.

Hjelp oss å rette feil i sjøkart

Fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart kan bidra til sikrare og betre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og manglar i norske sjøkart. Oppdagar du noko som manglar, eller som er feil i kartet: Sei ifrå til Kartverket!

Nyheiter til sjøs

Forbedret kart i Den norske los

Farvannsbeskrivelsen Den norske los har oppdatert kartet i tjenesten med symboler og visning av sektorlykter tilnærmet likt som i papir-sjøkart fra Kartverket.

Lite forurensning på sjøbunnen i Stavanger

En kartlegging av tungmetaller, i regi av prosjektet Marine grunnkart i kystsonen, viser gode miljøforhold på sjøbunnen i Stavanger. Noen få steder er det registrert moderat forurensning av arsen og sink.

Nye utgaver av sjøkart i Vesterålen

Hovedseriekart nr. 79 og 81 som dekker farvann i Vesterålen, er gitt ut i nye utgaver. Sjøkartene har mange oppdateringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Vis alle nyheter
Del