Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Faggruppe matrikkelen

Faggruppa er en felles møteplass for lokal og sentral matrikkelmyndighet, samt en arena for kommunene og Kartverket som dataprodusenter. Innspill til saker sendes til sekretæren i gruppa.

Representanter i faggruppe matrikkel

Faggruppe matrikkel er opprettet av Kartverket og har følgende sammensetning:

 • Fem representanter fra kommunesektoren, oppnevnt av KS
 • Tre representanter fra fylkeskartkontorene i Kartverket
 • To representanter fra matrikkel- og stedsnavnavdelingen, hvorav den ene er ansvarlig leder

Representanter:

 • Jan Erik Førde, Bergen kommune (2017)
 • Astrid Sofie Øie, Trondheim kommune (2017)
 • Kristin Tveit, Oslo kommune (2019)
 • Margrete Myran, Sørfold kommune (2012)
 • Arne Nysveen, Øystre Slidre kommune (2012)
 • Arnulf Haugland, Kartverket Skien (2012)
 • Lars Elsrud, Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen
 • Anders Braaten, Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen
  (sekretær i faggruppa (anders.braaten@kartverket.no))

Mandatet

Faggruppe matrikkelen - mandat (PDF)

Referater

2020
Referat 09.03.2020

2019
Referat 06.09.2019
Referat 04.06.2019

2018
Referat 14.-15.11.2018
Referat 21.-22.08.2018
Referat 21.-22.03.2018

2017
Referat 16.-17.11.2017
Referat 30.-31.05.2017
Referat 15.-16.03.2017

2016
Referat 26.-27.10.2016
Referat 22.06.2016
Referat 10.-11.02.2016

2015
Referat 27.10.2015
Referat 26.05.2015
Referat 10.-11.02.2015

2014
Referat 28.10.2014
Referat 22.05.2014
Referat 14.-15.01.2014

2012
Referat 14.09.2012
Referat 13.-14.06.2012
Referat 07.03.2012

2011
Referat 30.11.2011
Referat 15.09.2011
Referat 19.05.2011
Referat 24.-25.02.2011

2010
Referat 09.12.2010
Referat 23.09.2010
Referat 06.05.2010
Referat 23.03.2010

2009
Referat 15.09.2009
Referat 27.05.2009

2008
Referat 30.-31.10.2008

Share