Siste oppdatering

Status kartlegging i Møre og Romsdal

Årets kartlegging er i gang, og heile prosjektet er fotografert.

Romsdal 2022

Geovekstprosjektet omfattar område i kommunane Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes.

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjektet. Oppdraget er tildelt Hexagon.

Førebels ortofoto for sentrumsområda i Åndalsnes og Molde er no å finne på innsynsløysinga Norge i bilder:

Klikk for å sjå heile kartutsnittet

Kartutsnitt som viser prosjektområdet for Romsdal 2022 i rosa skravur
ROMSDAL 2022: Kartutsnittet viser prosjektetavgrensning for Romsdal 2022. Ill: Kartverket.

 

Midsund laser 2022

Geovekstprosjektet omfattar laserskanning med punkttettleik på 10 punkt/m2 for eit område på omlag 95 km2 i Molde kommune. Dette er eit Geovekst-prosjekt som gjennomførast i samarbeid med Nasjonal detaljert høgdemodell (NDH). 

Datafangst er ferdig, og punktskya er truleg klar før jul.

Kartutsnitt i gråtoner som viser prosjektområdet for Midsund laser i rosa farge
LASER: Kartutsnittet viser prosjektetavgrensning for Midsund laser 2022. Ill: Kartverket.

Historiske ortofoto

Ønske om ny runde med historiske ortofoto kjem frå fylkesgeodatautvalet i Møre og Romsdal. Til saman er det over 8 600 flyfoto fordelt på 75 flyoppgåver (flyoppdrag) frå tidsperioden 1957-1994.

Kartverket har skanna desse flybileta, og oppdraget med å produsere ortofoto er sett vekk til eit kartleggingsfirma. Dette oppdraget er tildelt Blom Norway AS. Firma skal levere ferdigproduserte flyoppgåver til fylkeskartkontoret for kontroll og publisering på norgeibilder.no. Prosjektet skal vere ferdig frå leverandør i juni 2023.

Klikk for å sjå heile kartutsnittet

Kartutsnitt med omriss av flyoppgaver i rødt
FLYOPPGÅVER: Flyoppgåvene dekker det meste av fylket. Ill: Kartverket.

 

Nordmøre Nord 2021

Geovekstprosjektet omfatta område i kommunane Aure, Smøla, Surnadal, Sunndal og Gjemnes. Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngjekk i prosjektet. 

Du kan sjå ferdige ortofoto i kartløysinga Norgeibilder. Data er lagt inn i SFKB.

Klikk for å sjå heile kartutsnittet

Kartutsnitt som viser prosjektavgrensninge for Nordmøre Nord 2021 i rosa skravur
NORDMØRE NORD 2021: Kartutsnittet viser prosjektetavgrensning for Nordmøre Nord 2021. Ill: Kartverket.
Del