Møte i fylkesgeodatautvalget

Medlemmene i FGU Troms og Finnmark møtes denne dagen på Framsenteret i Tromsø. Medlemmene er invitert, og endelig dagsorden kommer.

09:00 - 15:00
Framsenteret, Tromsø

Kontaktinformasjon

Spørsmål angående møtet kan sendes til: steinar.vaadal@kartverket.no

Foreløpig dagsorden utarbeides. Følgende hovedtema er klare:

  • møte med Geovekstforum
  • oppfølging av fokusområdet som omhandler kompetanse og kommunesamarbeid i geodataplanen

Geodataplan for Troms og Finnmark 2022-2025

Del