Siste oppdatering

Geovekstprosjekt Troms og Finnmark

Deler av Vest-Finnmark og Troms er kartlagt. Omløps-fotografering har ikke kommet i gang, og det er usikkert om man rekker det denne sesongen. Midlertidige ortofoto for Finnmark er tilgjengelig i Norgeibilder. Det samme gjelder bildene for Troms.

 

Sør-Troms og Nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022

Det er litt over 400 km2 som ajourføres eller nykonstrueres i FKB-standard A eller B.

Prosjektet omfatter følgende kommuner:

  • I Finnmark; Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp
  • I Troms; Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Bardu og Tromsø

Klikk for hele kartutsnittet.png

OVERSIKTSBILDE: Kartleggingsområde Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)
KARTLEGGING 2022: Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)

 

Flyfotograferingen var ferdig i juli 2022, midlertidig ortofoto levert i november. Endelige data i februar. Innlegging av data skal være klart til mai 2023.

Status geovekstprosjekt Troms og Finnmark fylke (geonorge.no)

Historiske ortofoto

Det skal lages ortofoto av utvalgte flybilder fra perioden 1946-1985 i Troms og Finnmark. Det er 180 flyoppgaver i prosjektet. Prosjektet er tildelt Hexagon og startet opp i august 2022 med leveranse av de første flyoppgavene til firma. Ortofotoene blir levert etter hvert som de blir ferdige med siste leveranse i juni 2024.

Del
XPPT