Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylkene. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje,
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo og Viken,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 4. desember vil handle om eierseksjonering, matrikulering og tinglysing.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Hyperaktuelt tema på Norge digitalt-møter

Høstens hovedtema for regionmøtene i Oslo og Viken var «Vanndata». Dette var spesielt aktuelt i etterkant av ekstremværet Hans, der flere kommuner fikk erfare konsekvensene av å ha et ufullstendig kartgrunnlag. Spesielt stort fokus var det på fullstendighet og såkalte «kritiske punkt».

Søk etter flyfoto

Alle partar i geodata-samarbeidet Noreg digitalt kan no søke i digitalt sentralarkiv for vertikalbilde. Sjå kva flyfoto som finst, kvalitet og metadata.

Geodataplan for 2024-27 vedteken

Fylkesgeodatautvalget har vedteke ny geodataplan for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. Kunnskap om og bruk av geodata er eit av satsingsområda i planperioden.

Foryngende forsterkninger

I august fikk vi to nye geodatamedarbeidere i Kartverket Oslo og Viken. Begge er i 20-årene og har senket gjennomsnittsalderen merkbart på fylkeskartkontoret.

Se flyfoto av flommen

Flybilder fra berørte flom- og skredområder i Hønefoss, Vikersund, Drammen, Vinstra, Espedalen, Jøra og Gausdal er publisert på «Norge i bilder» – og flere foto er på vei. Nå laserskanner vi også utvalgte områder.

Vis alle nyheter
Del