Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Trondheim og Steinkjer.

Kontakt oss

Besøksadresse i Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1 (inngang fra Tinghusgata), 7012 Trondheim Vis i kart

Besøksadresse i Steinkjer
Statens hus, Strandvegen 38,
Steinkjer Vis i kart

Postadresse
Kartverket Trøndelag,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1
(inngang fra Tinghusgata),
7012 Trondheim

Pakker/ tidsskrifter Steinkjer
Strandvegen 38,
7713 Steinkjer

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

No event found.
View More Events

Nyheter

Status kartleggingsprosjekt

I Trøndelag er kartleggingssesongen i rute. Data for 2020-prosjektene er levert og publisert. Årets FKB-B og FKB-C prosjekter er tildelt firma. Du finner detaljene her.

Måltall i sikte!

Fylkets geodataplan har et måltall for Trøndelag på minimum 97 % andel vegadresser innen årsskiftet. Med 96,1 % vegadresser per april 2021 er fylket på god vei til å nå målet.

Ønsker å medvirke til at målene i nasjonal geodatastrategi nås

Geodatastrategien frem mot 2025, «Alt skjer et sted», setter retning for utvikling av den nasjonale geografiske infrastrukturen. Fylkesgeodatautvalget i Trøndelag har startet et arbeid med å vurdere hvilke tiltak i strategiens handlingsplan som er mest relevant for regionale og lokale parter.

View More Articles
Share