E-post til Kartverkets fylkeskartkontor i Oslo: oslo@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Oslo
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Tor Ivar Solsrud Majercsik Fylkeskartsjef 92804242 tor.ivar.solsrud.majercsik
Astrid Rygg Stedfortreder, matrikkel 32118514 astrid.rygg
Jon Otter Skaaret Geovekst 32118522 jon.otter.skaaret
Linn Varhaugvik Arto Geovekst 45877926  linn.varhaugvik.arto
Andreas Dyken FKB-ansvarlig, Vegnett 32118513 andreas.dyken
Henrich Bolman Biørn FKB 32118198 henrich.bolman.biorn
Eli Brager FKB, Tur- og friluftsruter 32118531 eli.brager
Francisca Quayson FKB, plan- og temadata 32118506 francisca.quayson
Marit Bekkhus Matrikkel, FKB 32118519 marit.bekkhus
Jon Kaasa Matrikkel 32118518 jon.kaasa
Irén Andersen Plan- og temadata, DOK 32118533 iren.andersen
Tom Joar Kristiansen Plan- og temadata, DOK 32118528 tom.joar.kristiansen
Karl Ravnaas (kontorplass Kristiansand) Plan- og temadata 32118516 karl.ravnaas
June Breistein (kontorplass Tromsø) Webredaktør (kontorsted Tromsø) 32118086 june.breistein
Erlend Trones Saksbehandler stedsnavn Akershus, Buskerud og Østfold (kontorsted Ullensvang) 32118643 erlend.trones

 

Ansatte ved Fylkesavdelingen med kontorplass i Oslo
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Einar Jensen (kontorplass Oslo) Leder fylkesavdelingen 32118520 einar.jensen
Anne-Kirsten Stensby (kontorplass Oslo) Fylkesavdelingen 32118530 anne-kirsten.stensby

 

Ansatte ved Geodatasamarbeidseksjonen med kontorplass i Oslo
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Siri Oestreich Waage Seksjonsleder, Geodatasamarbeidseksjonen 97777827 siri.oestreich.waage
Andreas Røstad Geodatasamarbeid, FYSAK-utvikling 32118532 andreas.rostad
Maria Oldeman Lund Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32118521 maria.oldeman.lund
Geir Svoren Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32118526 geir.svoren
Marit Bunæs Geodatasamarbeid, Norge digitalt og Geovekst 32118535 marit.bunaes

 

Ansatte ved Geodesidivisjonen med kontorplass i Oslo
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Ann Silje Kirkvik Geodesi, Global Geodesi 32118421 ann-silje.kirkvik
Halfdan Kierulf Geodesi, Global Geodesi 32118457 halfdan.kierulf
Ingrid Fausk Geodesi, Global Geodesi 32118267 ingrid.fausk
Michael Dänn Geodesi, GNSS-utvikling 32118274 michael.daehnn
Dagny Lysaker Geodesi, Referanserammer 32118417 dagny.lysaker
Kristian Breili Geodesi, Referanserammer 32118211 kristian.breili
Eirik Mysen Geodesi, Referanserammer 32118401 eirik.mysen
Ove Omang Geodesi, Referanserammer 32118279 ove.omang

 

Ansatte ved Seksjon for internasjonale tjenester med kontorplass i Oslo
NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
  Internasjonale tjenester 32118  
  Internasjonale tjenester 32118  
  Internasjonale tjenester 32118