Siste oppdatering

Geovekstprosjekt i Vestland fylke 2020

Det er starta opp fire Geovekstprosjekt i 2020. I prosjekta vert det utført flyfotografering og laserskanning. Det vert også produsert nye kartdata som inngår i det offentlege kartgrunnlaget i Vestland fylke.

Kontaktperson

Kartverket Vestland

olav.asbjorn.havik@kartverket.no

Bjørnafjorden Samnanger 2020

Klikk for større kartutsnitt (png)

Bjørnafjorden-Samnanger-2020-besk.png

 • Flyfotografering i Bjørnafjorden kommune (i områder med blå farge)
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Oransje farge viser områder der det er bedt om opsjon på nykonstruksjon FKB-C frå omløpsfoto planlagt fotografert i 2020

Hyllestad Fjaler 2020

Klikk for større kartutsnitt (png)

Hyllestad-Fjaler-2020-besk.png

 • Flyfotografering i Hyllestad og Fjaler, samt i Førde sentrum, eit område i Jølster og på Stad (i områder med blå og grøn farge)
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon. I Førde sentrum, området i Jølster og på Stad vert bileta også brukt til matching av overflatemodell
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Oransje farge viser områder der det er bedt om opsjon på nykonstruksjon FKB-C frå omløpsfoto planlagt fotografert i 2020

Eidfjord Voss herad 2020

Klikk for større kartutsnitt (png)

Eidfjord-Voss-2020-besk.png

 • Flyfotografering i Eidfjord kommune og Voss herad (i områder med blå og grøn farge)
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Oransje farge viser områder der det er bedt om opsjon nykonstruksjon FKB-C frå omløpsfoto. Omløpsfoto frå 2019 er tilgjengeleg og opsjonen er aktivert i heile området med unntak av vestlige delar av Voss der omløpsfotografering er planlagt gjennomført i 2020

Stryn 2020

Klikk for større kartutsnitt (png)

Stryn-2020-besk.png

 • Flyfotografering i Stryn kommune
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Raudt omriss viser områder for laserskanning 10 pkt i Utvik og Oppstryn

Om Geovekst-samarbeidet 

Det er dei lokale partane i Geovekst-samarbeidet som står bak prosjekta. Nyproduserte data inngår i det offentlege kartgrunnlaget og vert tilgjengeleg mellom anna via:

norgeibilder.no

hoydedata.no

norgeskart.no

I tillegg til årets Geovekst - prosjekt er det også planlagt datafangst i Vestland fylke i regi av kartverket ved:

Del