Møte i basisgeodatautvalget

Oppfølging av geodataplan og SOSI 5.0 konvertering er blant sakene på årets første medlemsmøte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark. Foreløpig dagsorden er klar.

09:00 - 11:00
Teams (invitasjon er sendt medlemmene)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:
lena.birgitte.johansen@kartverket.no

Arrangør

Kartverket Troms og Finnmark

Foreløpig dagsorden

  1. Referat fra sist møte
  2. Oppfølging geodataplan
  3. Sosi 5.0 konvertering
  4. Nytt fra Geovekstforum
  5. Rapport nytteverdi datasett geovekst
  6. Eventuelt
  7. Neste møte

Meld inn saker om dere har noe dere ønsker tatt opp.

Velkommen!

Del