Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Troms og Finnmark

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt. 

Planlagte arrangement i Troms og Finnmark fylke 2022
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
10.3. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Framsenteret Informasjon
22.2. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Informasjon

 

Gjennomførte arrangement i Troms og Finnmark fylke 2021
  Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
1.12. Webinar om geodatasamarbeid i fylket Troms og Finnmark Teams Avholdt
3.-11.11. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norconsult Troms og Finnmark Teams Avholdt
27.10. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norkart Troms og Finnmark Teams Avholdt
22.10. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
15.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
3.9. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
15.6. Møte i Plan-og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
1.6. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
4.5. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
20.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Troms og Finnmark Teams Avholdt
17.3. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
9.3. Møte i Plan-og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
8.3. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
25.2. ND/ FDV-årsmøte Troms og Finnmark Teams Avholdt
3.2. Webinar; Digitalisering i plan- og byggesaksprosessen Nordland/ Troms og Finnmark Teams Fra webinaret
28.1. Webinar; Stedsnavn Nordland/ Troms og Finnmark Teams Fra webinaret

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trf@kartverket.no

Del