Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylkene.

Norge digitalt i Troms og Finnmark

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement Troms og Finnmark 2024
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon
29.10. Møte i fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Vedtaksmøte Geodataplan
30.-31.5. Norge digitalt-samling Troms og Finnmark Tromsø Kommer
6.5. Møte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Dagsorden
17.-18.4. Lokale geomatikkdager Troms og Finnmark Kirkenes Informasjon og påmelding
11.4. Møte i fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
9.4. Møte i droneforum Troms og Finnmark Digitalt AVLYST
15.3. Region- og årsmøter Troms og Finnmark 2024 Troms Finnsnes Avholdt
14.3. Region- og årsmøter Troms og Finnmark 2024 Troms Harstad Avholdt
13.3. Region- og årsmøter Troms og Finnmark 2024 Troms Olderdalen Avholdt
7.3. Region- og årsmøter Troms og Finnmark 2024 Finnmark Alta Avholdt
6.3. Region- og årsmøter Troms og Finnmark 2024 Finnmark Hammerfest Avholdt
5.3. Region- og årsmøter Troms og Finnmark 2024 Finnmark Varangerbotn Avholdt
12.3. Møte i droneforum Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
16.2. Møte i fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
13.2. Møte i droneforumTroms og Finnmark Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
9.1. Kommunebesøk - Vardø kommune Finnmark Vardø Avholdt
9.1. Møte i droneforum Troms og Finnmark Digitalt Avholdt

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trf@kartverket.no

Del
XPPT