Siste oppdatering

Arbeidsutvalg plan- og temadata for Innlandet fylke

Arbeidet med plan- og temadata i Norge digitalt (ND) organiseres gjennom et arbeidsutvalg for Innlandet fylke.

Arbeidsutvalg for plan- og temadata i Innlandet fylke (AU-tema)

Utvalget er en møteplass der partene i ND i fylket presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata.

Utvalget skal:

  • Være arena for erfaringsutveksling og samhandling med Temadata Innlandet. Målet er å sikre plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse.
  • Gi innspill til geodataplanen innen plan- og temadata
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Sammensetning

  • Kommunerepresentanter fra hver region (velges av kommunene i regionen)
  • Representanter fra aktuelle Geovekst-parter
  • Fylkeskommunen
  • Fylkesmannen (andre fagområder enn Geovekst)
  • Eventuelt andre Norge digitalt-parter i fylket

I 2021 avholdes det møter i AU Tema for Innlandet fylke den 8. juni og 7. september.

Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no

 

Medlemmer i Arbeidsutvalg for plan- og temadata for Innlandet fylke (AU Tema)

Representant for Navn Vara
Kommunene i Elverum-Solørregionen Erik Johan Hildrum Kristin Lierstuen
Kommunene i Gjøvikregionen Anna Ekrem  
Kommunene i Hadelandsregionen Solveig Hallum Anne Lise Koller
Kommunene i Hedmarkenregionen Lars Holen  
Kommunene i Lillehammer-regionen Lars Kristian Hatterud  
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal Svein Jetlund  
Kommunene i Nord-Gudbrandsdal Øyvind Pedersen  
Kommunene i Nord-Østerdal Synnøve Kjønnsberg  
Kommunene i Sør-Hedmark Roar Jonsrud Anne Kjersti Briskerud
Kommunene i SÅTE-regionen Agita Freimane  
Kommunene i Valdres Aud Berit Anmarkrud  
Statsforvalteren i Innlandet/ Temadataforum Espen Gudevang  
Innlandet fylkeskommune Frode Hansen  
Innlandet fylkeskommune -  
Statens vegvesen Region Øst Roger Bakkestuen  
Kartverket Innlandet Yngvild Malmo (leder)  
Kartverket Innlandet Ove Jørgensen  
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes  
Del