Arendalsuka 2024

Nasjonvern – Hvordan bevarer vi informasjonsoverlegenheten? Vi tar debatten på Arendalsuka.

Ny geopolitisk realitet

Den endrede geopolitiske situasjonen stiller økte krav til innsamling og formidling av data knyttet til beredskap og totalforsvar. Samtidig må vi sikre at kun de som skal ha data om kritisk infrastruktur får tilgang til dem. Norge er blant landene i verden som har de mest detaljerte kartdataene på fastlandet. Det krever at vi ser med nye øyne på hva som skal deles åpent, hva som skal holdes tilbake og hvordan vi sikrer god informasjonssikkerhet. Hvordan veier vi sikkerhetsinteresser opp mot ønsket om å skape næringsutvikling basert på offentlige data?

Til debatt møtes:

  • Knut K. Bjørgaas, Direktør Landdivisjon, Kartverket
  • Birger S. Clementsen, Direktør innovasjon og støttetjenester, Stavanger Kommune
  • Arne Christian Haugstøyl, Direktør, NSM
  • tbc, Forsvaret
  • Trine Lise Sundnes, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Magnus Brøyn, Debattleder, Coxit
Del

Kontakt

XPPT