Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Overføre fast eiendom

Ved kjøp og salg, gave, forskudd på arv, overdragelser mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd, kan du tinglyse eierskiftet ved å fylle ut et skjøte

Hva er et skjøte?

Et skjøte er et skjema en tinglyst eier bruker for å overføre fast eiendom til en annen person. Du skal bruke skjemaet både når hele eiendommen skal overføres til ny eier, eller når eierbrøk mellom sameiere skal justeres. Du trenger ikke det gamle skjøtet for å overføre eiendommen.

Andel i borettslag

For å tinglyse en overføring en andel i et borettslag må du bruke skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag". 

Les mer om andel i borettslag her.

To eksemplarer

Du må sende skjøtet i to eksemplarer til Kartverket når du skal tinglyse. Du kan enten sende to originale skjøter eller det originale skjøtet og en kopi.

Profesjonelle aktører må i tillegg bekrefte at kopien er korrekt, for eksempel ved å stemple rett kopi.

Det originale skjøtet blir sendt tilbake til innsenderen. Det andre eksemplaret blir arkivert hos Kartverket etter tinglysing. Kopien kan i ettertid bli brukt for å kontrollere om originaldokumentet er riktig tinglyst, dersom det skulle oppstå tvil.

Signaturer og vitner

Skjøtet skal være signert for hånd av den eller de som eier og har grunnbokshjemmel til eiendommen. Denne signaturen skal være bevitnet.

Vitnene skal være to myndige personer som er fast bosatt i Norge, men ikke i nær familie med den eller de som mottar eiendommen på skjøtet. Det vil si at ektefeller, foreldre, barn eller søsken til den som mottar eiendommen ikke kan bevitne signaturen til selgeren.

I noen tilfeller vil det være praktisk å bruke en fullmakt.

Konsesjon

Den som mottar eiendommen må enten søke om konsesjon, eller fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet. Eventuelt godtgjøre at det ikke er nødvendig. Dokumentasjon på at konsesjonsforholdet er i orden må være registrert i matrikkelen av kommunen før skjøtet sendes for tinglysing.

Informasjon om konsesjon.

Gebyr og dokumentavgift

Å tinglyse et skjøte koster et tinglysingsgebyr. I tillegg påløper det dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.

Det finnes noen fritak for plikten til å betale dokumentavgift.

Fritakene for dokumentavgift kan du lese mer om i linken ovenfor.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT