Siste oppdatering

Om kurs i matrikkelføring

Er du leder for de som fører matrikkel i din kommune eller selv skal føre i matrikkelen? Her finner du informasjon om Kartverkets kurs i matrikkelføring.

Kurset må gjennomføres og eksamen må være bestått for å få tilgang til å føre i matrikkelen.
For kommunalt ansatte er det ingen deltakeravgift. For andre deltakere er deltakeravgiften kr 1 500,- 

Obligatorisk kurs

I matrikkelloven § 5a andre ledd heter det: ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at personen som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring. Kurset er obligatorisk, og gir både praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

  • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
  • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
  • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
  • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

Det er en kursavgift på kr. 1.500,-   Ansatte i kommunene er fritatt for denne kursavgiften.

Del 2 - føringskurset - gjennomføres digitalt.

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Registrering av gjennomført kurs

De som gjennomfører kurs i matrikkelføring blir registrert hos Kartverket. Formålet med registreringen er å holde oversikt over personer som har gjennomført kursene, som gir grunnlag for å bli godkjent for føring i matrikkelen. Godkjenning skjer etter søknad fra arbeidsgiver.

Personopplysningene vi registrerer er ditt navn og e-postadresse. De som har vært godkjent for føring i matrikkelen forblir registrerte for senere å kunne kobles til signatur som genereres i matrikkelen. Denne informasjonen benyttes også til å sende ut driftsmeldinger om matrikkelen, noe som er pliktig å motta for de som har tilgang til å føre informasjon i matrikkelen.

Hold deg oppdatert - ta kurset som oppfriskning

Dersom du har fullført kurs og fører matrikkelen, er du velkommen til å delta på våre kurs på nytt som en oppfriskning/repetisjon.  

De som allerede er registrert som saksbehandlere som fører matrikkel, kan få tilgang til leksjonene i kursets del 1. Kurset kan tas som en oppfriskning, eller leksjonene kan brukes som et rent oppslagsverk. For å få tilgang til e-læringskurset, sender du navn og e-postadresse (din jobb e-post) til kartverkskolen@kartverket.no

Ved spørsmål, kontakt Kartverkskolen - kartverkskolen@kartverket.no

Kommunalt ansatte som også ønsker å delta på del 2 (føringsdelen av kurset) for oppfriskning vil ikke bli belastet for kursavgift. Dersom kurset blir fulltegnet, vil vi prioritere deltagere som tar kurset for første gang.

Del