Siste oppdatering

Eksamen

Når du har gjennomført del 1 og 2 kan du ta eksamen. Dette er en hjemmeeksamen over tre dager.

Etter gjennomført del 1 og 2 vil saksbehandler motta eksamen via e-post. Eksamen sendes som hovedregel ut tirsdag morgen i uken etter gjennomført kurs del 2. Saksbehandler har tre arbeidsdager til å gjennomføre eksamen, og den skal være levert innen kl. 16:00 siste eksamensdag. Det gis mer informasjon om gjennomføring av eksamen på kursets del 2.

Ved bestått eksamen vil saksbehandler motta elektronisk kursbevis til den e-postadressen som er oppgitt ved påmelding til kurset.

Dersom saksbehandler ikke består eksamen, kan det tas én ny eksamen. Denne gjennomføres etter avtale, ved første anledning hvor det er ledig plass for å ta eksamen. Det vil si at ved stor pågang prioriteres de som nylig har deltatt på kursets del 2.

Skulle saksbehandler ikke bestå sin andre eksamen, må kurset i sin helhet gjennomføres på nytt. Saksbehandler må gjennomgå alle leksjonene i del 1 og deretter melde seg på, og gjennomføre del 2, før ny eksamen kan påbegynnes.

Del