Hopp til innhold

Sjøkart

Her finner du nyttig informasjon for en trygg og fin opplevelse på sjøen. Lær om våre kartserier, elektroniske sjøkart (ENC) og hvordan oppdatere dine sjøkart.

Ønsker du å se hovedserie-, kyst-, havne- eller overseilingskart, velger du Kartbladoversikt i menyen til venstre, deretter Dekning.

Les mer

Kartverkets offisielle kart bestilles og skrives ut på forespørsel. Tjenesten kalles Print on Demand (POD) og tilbys av godkjente POD-forhandlere.

Les mer

Elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, blir tilbydd av 14 distributørar. Sjå oversikt over kven distributørane er og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

Les mer

Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig for alle på nett.

Les mer

Rettelser til sjøkart, samt midlertidige og foreløpige meldinger, publiseres i Efs hver 14. dag.

Les mer

Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig: Etterretninger for sjøfarende (Efs), Den norske los, Tidevannstabeller, Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

Les mer

Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. Kartverket lager også skolekart som kan lastes ned gratis.

Les mer

Offisielle norske elektroniske sjøkart går under navnet ENC (Electronic Navigational Charts), og brukes til navigasjon i et elektronisk kartsystem – ECDIS.

Les mer

Årets båtsesong er i gang. Nå kan fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart bidra til sikrere og bedre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og mangler i norske sjøkart.

Les mer

Kva informasjon gjev kjeldediagram, datum, spesialar og vignettar i eit sjøkart? Og korleis kan du sjekke om ditt kart er gyldig? Svara får du her!

Les mer

Nyheter om nye utgaver og nye sjøkart utgitt av Kartverket. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Les mer

Rettleiaren skal sørge for at fleire nyttar sertifiserte oppmålarar, noko som vil gi skipsfarten tilgang til betre djupnedata.

Les mer