Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

Hedrer smart bruk av stedsdata

Smart bruk av stedsdata bidrar til at fritidsfiskere finner gode fiskeplasser, ulovlig aktivitet til sjøs blir avdekket, og kommunene kommer raskere i gang med klimatilpasningen.

Kartlegger og rydder opp i signalnettet

Lag og foreninger i 10 pilotkommuner fra sør til nord i landet får midler fra Kartverket for å kartlegge og rydde opp i trigonometriske signaler, som ble utplassert i forbindelse med kartkonstruksjon og oppmåling frem til 1990-tallet.

– Sparer tid og penger med Marine grunnkart

– Marine grunnkart i kystsonen har gitt oss i Stavanger et mye bedre grunnlag når vi skal behandle søknader etter forurensingsloven. Søkere kan spare tid og penger fordi de ikke trenger å hente inn nye opplysninger. Vi finner nødvendig informasjon i kartlagene fra prosjektet, sier seniorrådgiver Kirsten Redmond Kristiansen hos Statsforvalteren i Rogaland.