Siste oppdatering

Kjøpe eiendom for første gang

De aller fleste boligsalg i Norge gjøres gjennom eiendomsmegler. Det er mange ledd i en eiendomshandel, og det kan være vanskelig for en førstegangskjøper å ha oversikt. Her kan du se hva du kan undersøke om eiendommen og hvorfor salg av eiendom blir tinglyst hos Kartverket.

Når du kjøper eiendom er det vanlig at overføringen blir tinglyst i grunnboken. Grunnboken er et offentlig register som viser hvem som er tinglyst eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på eiendommen. En heftelse kan for eksempel være lånet i banken, eller en veirett til naboen.

Les mer om hva grunnboken er.

Hva er tinglysing?

Tinglysing er offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom. Selv om det er frivillig, anbefales det for å beskytte eiendomsretten og begrensede rettigheter i din eiendom, som for eksempel panterett. Ved låneopptak i banken er det nødvendig å tinglyse panteretten for å sikre at ingen kan kjøpe eiendommen uten å vite at banken har en rett til den hvis lånet ikke blir betalt.

Dette kan du undersøke før du kjøper eiendom

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å søke opp adressen i Se Eiendom. Her finner du også informasjon om eiendommen og bygninger på eiendommen. Dette er en gratis løsning som krever innlogging gjennom ID-porten. I Norgeskart kan du se grensene for en eiendom ved å oppgi adresse, kommune, gårds- og bruksnummer, eller ved å navigere deg frem til eiendommen i kartet.

Hvem får fakturaen og dokumentene tilbake?

Den som sender dokumentene til Kartverket for tinglysing er den som får dokumentene tilbake, sammen med fakturaen. Dersom du har kjøpt bolig gjennom eiendomsmegler, er det megleren som får både dokumentene og fakturaen fra Kartverket.

Hva koster tinglysing?

Ved tinglysing av dokumenter skal det betales tinglysingsgebyr for hvert dokument. For fast eiendom skal det i tillegg betales dokumentavgift av markedsverdien på eiendommen. For borettslagsandeler beregnes det ikke dokumentavgift.

Andre utgifter ved salget, som meglerhonorar eller eierskiftegebyr til borettslag vil ikke bli fakturert av Kartverket.

Les mer om dokumentavgift og gebyr.

Saksbehandlingstid hos Kartverket

Saksbehandlingstiden hos Kartverket vil normalt være to virkedager fra vi mottar dokumentene for tinglysing, dersom dokumentene sendes per post.

I dag benytter mange meglere tjenester for elektronisk tinglysing, og dokumentene blir da tinglyst umiddelbart når megleren sender det inn via sine systemer.

Les mer om saksbehandlingstid.

Fakta

  • I grunnboken kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Eksempler på dette kan være avtaler om leie, pant, feste, vei, forkjøpsrett, borett og fallrett. Her finner du veiledning og skjema knyttet til tinglysing.

  • Kartverket er nasjonal tinglysningsmyndighet og sentral matrikkelmyndighet. Vi tinglyser fast eiendom og borettslagsandeler, og forvalter data fra grunnboken og eiendomsregisteret (matrikkelen).
  • Eiendomsregisteret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Mer informasjon om eiendomsregisteret finner du her.

Her finner du mer informasjon knyttet til Kartverkets rolle ved eiendomshandel.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT