Geovekst-prosjekt

Geovekstprosjekt i Vestland fylke 2021

Det vert starta opp fem vanlege Geovekst-prosjekt i 2021, med flyfotografering, laserskanning og produksjon av nye kartdata som inngår i det offentlege kartgrunnlaget.

Del