Siste oppdatering

Aktivitetskalender Trøndelag fylke

Her finner du oversikt over framtidige møter og kurs i regi av Kartverket Trøndelag. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.

Fylkesgeodatautvalg for Trøndelag fylke

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trondelag@kartverket.no

Her finner du oversikt over planlagt aktivitet i regi av Kartverket Trøndelag. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket.  Endringer kan skje og oversikten oppdateres jevnlig.

Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.


 

Planlagte møter og kurs i Trøndelag fylke 2021
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
18.11. Fagdag matrikkel Trøndelag Trondheim Påmelding 9.11.
16.11. Fagdag matrikkel Trøndelag Steinkjer Påmelding 9.11.
3.-11.11. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norconsult Trøndelag Teams Informasjon og påmelding
2.11. Møte i Fylkesgeodatautvalget Trøndelag Teams  
28.10. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norkart Trøndelag Teams Informasjon og påmelding
18.10. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Teams  
7.10. Møte i plan- og temadatautvalget Trøndelag Teams Avholdt
31.8 - 1.9. Fellesmøte for Norge digitalt-utvalgene Trøndelag Stjørdal Avholdt
8.6. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Teams Avholdt
1.6. Fagmøte for nettselskapene Trøndelag Teams Avholdt
5.5. Webinar om stedsnavnarbeid Møre og Romsdal og Trøndelag Teams Avholdt
21.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Trøndelag Teams Avholdt
16.3. Vedlikeholdsårsmøte (FDV-årsmøte) Trøndelag Video Avholdt
20.1. Webinar om digitalisering av plan- og byggesaksbehandling Trøndelag video Avholdt
14.1. Møte i Basisdatautvalget Trøndelag Video Referat
12.1. Møte i Fylkesgeodatautvalget Trøndelag Video Referat


Aktuelle kurs og seminarer kan også bli annonsert via sin nettside for kurs og konferanser

Del