Siste oppdatering

Arealplanarbeid i Troms og Finnmark fylke

I løpet av dette halvåret har kommuner som geosynkroniserer sine arealplandata gått fra 28% - 41%. Målet på 50% innen utgangen av 2021 viser at vi er på rett vei. En ekstra takk for stor innsats fra kommunene Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Gamvik.

Sommeren er rett rundt hjørnet, og det er snart på tide å ta seg en velfortjent pust i bakken. For mange har våren vært travel, med mye arbeid på forskjellige plan.

Solid innsats

Noen som virkelig har stått på i våres, er kommunene Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Gamvik. Kommunene inngår i Øst-Finnmark samarbeidet innenfor forvaltning og tilgjengeliggjøring av arealplandata. Med Tana som vertskommune har nå alle kommunene i samarbeidet tatt steget fra manuell leveranse, til geosynkronisering av arealplandata.

Tana kommune, som over lengre tid har tatt seg av leveranse av arealplandata til Kartverket, påpeker at geosynkronisering gjør arbeidet enklere, sikrere og mindre tidkrevende. Vertskommunen Tana har synkronisert sine arealplandata siden november 2018.

Nesten oppnådd årets målsetting på 50%

Ved utgangen av 2020 geosynkroniserte 11 av 39 kommuner i Troms og Finnmark arealplandata til nasjonale baser. Fokus på tilgjengeliggjøring av oppdaterte arealplandata, i tillegg til støtte fra KMD har det resultert i at tallet i skrivende stund er oppe i 16 av 39.

Karlsøy kommune kom i gang med geosynkronisering i april 2021. Andre kommuner i fylket er også i gang med overgangen til synkroniserte data.

Nesten nådd årets mål

Dette viser at vi er på riktig vei i forhold til målet på 50% kommuner som geosynkroniserer innen utgangen av 2021. Alle mål og delmål innen plandataarbeid er nedskrevet i fylkesgeodataplanen.

Klikk for større bilde.png

Kartutsnitt som viser status for geosynkronisering i Troms og Finnmark fylke per 18. juni 2021

Kartutsnittet viser status for geosynkronisering i Troms og Finnmark fylke per 18. juni 2021 (Ill.: Kartverket).

Hva gjør Kartverket?

Kartverket utfører, etter kart- og planforskriften §4, hvert år årskontroller for alle kommuners reguleringsplanbase og kommuneplanens arealdel.

For kommuner som ikke geosynkroniserer plandata sendes sosi-filer til Kartverket for teknisk kontroll og innleggelse i den nasjonale basen. Dette gjør at den tilgjengelige nasjonale basen blir oppdatert én gang i året.

Geosynkronisering letter det manuelle arbeidet for kommunen og tilgjengeliggjør oppdaterte, kvalitetssikre data til allmenheten.

Mer om kvalitetskontrollen vi tilbyr

Fortsatt midler til oppstart

Det er fortsatt midler for oppstart av geosynk, men ordningen følger «førstemann til mølla»-prinsippet.

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomført på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Del