Siste oppdatering

Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal

Alle geovekstpartane er med i arbeidsutvalet for basis geodata. Kommunane er representert med ein for kvar vedlikehaldsregion. Kartverket har leiar- og sekretærfunksjonen.

Utvalet har som oppgåve å ta opp saker vedr. etablering, forvaltning og vedlikehald av basis geodata, herunder og gje innspel til geodataplanen og kurs/kompetanseheving. Utvalet møtast normalt to gonger i året.

Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal

Representant for Navn Kjem frå
Kommunane, region1 Kristoffer Hagen Hareid kommune
Kommunane, region 1 Oda Jonette Hofset Ulstein kommune
Kommunane, region 2 Tor Even Pedersen Sula kommune
Kommunane, region 2 Sindre Brunvold Sykkylven kommune
Kommunane, region 3 Jon Hermann Pilskog Frantzen Vestnes kommune
Kommunane, region 3 Håvard Tjelle-Sørvik Molde kommune
Kommunane, region 4 May Kristin Vassli Tingvoll kommune
Kommunane, region 4 Arnstein Bøklepp Surnadal kommune
Energi Gunnar Ugedal Nordmøre Energiverk AS
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen, Geodata 1
Møre og Romsdal Fylkeskommune Jan Arne Nygaard Fylkesvegavdelinga
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Odd Løset Landbruk
Kartverket Bjørge Stavik Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Geir Ingebretsen Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Trude Helen Fosse Lien Kartverket Møre og Romsdal
Del