Siste oppdatering

Geovekstprosjekt Innlandet fylke

Her finner du informasjon om pågående kartleggingsprosjekter som Kartverket Innlandet er prosjektleder for.

Kontaktperson Geovekst Innlandet

bente.kristiansen@kartverket.no

Geovekstprosjekt i 2021

Prosjektene er tildelt firma, og flyfotografering i årets prosjekter er i gang. Først ut i år var GSD7-områdene (byene) på Hedmarken og Elverum. Disse ble flydd 20. april.

Data blir levert via www.norgeibilder.no, www.hoydedata.no og www.geonorge.no/ Sentral FKB.

Se detaljer i statusoversikten under.

 
Nummer Prosjekt Områder Kartleggingstype Planlagt
leveranse
fra firma
Firma Status per april 2021 Kart
LACHIN11 Elverum-Solør FKB-AB 2021 Elverum, Våler og Åsnes FKB-A/B, ortofoto, laser Des 2021 Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Fotografering påbegynt LACHIN11
LACHIN12 Hedmarken FKB-AB 2021 Hamar, Ringsaker, Stange og Løten FKB-A/B, ortofoto, laser Nov 2021 Blom; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Fotografering påbegynt LACHIN12
LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B 2021 Ringebu, Nord- og Sør-Fron FKB-B, ortofoto, laser Feb 2021 Rambøll; FKB/ ortofoto
Terratec; laser
Fotografering starter mai 2021 LACHIN13
LACHHE91 Skråbilder Innlandet 2020 Mjøsområdet, Øyer, Kongsvinger, Åsnes og Elverum Skråbildefotografering Levert Blom Alle data levert; skråbilder og ortofoto LACHHE91
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger Sept 2021 Cowi Ortofoto-produksjon pågår  
LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020 Kommunene i Sør-Hedmarkregionen FKB-B, ortofoto, laser Levert Blom Alle data levert LACHIN01
LACHIN02 Østre Toten skog-ortofoto 2020 Østre Toten kommune FKB-C, ortofoto, overflatemodell Levert Blom Alle data levert LACHIN02
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020 Kommunene i Nord-Gudbrandsdal regionen FKB-B, ortofoto, laser Levert Rambøll Alle data levert LACHIN03 
LACHHE64 Atndalen laser 2020 (SÅTE 2016) Atndalen i Stor-Elvdal Laser (tillegg til SÅTE 2016) Levert Terratec Alle data levert LACHHE64
Del