FoU-forum for geografisk informasjon

Tema denne gang er KI-milliarden og geodata. Hvilke behov må løses, hvordan samarbeide fremover? 

13:30 - 15:30
Digitalt eller fysisk hos Miljødirektoratets kompetansesenter (se egen påmeldingslenke under)

Påmeldingsfrist: 13. juni for fysisk deltagelse (pga. servering) eller 19. juni digitalt.

FoU-forum skal være et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. 

Foreløpig agenda:

 

13.30 Velkommen og status fra arbeidsgruppen

  • Oppfølging fra forrige møte og plan for 2024
  • Pågående prosesser

13.40 Temasesjon: KI-milliarden og geodata - Hvilke behov må løses, hvordan samarbeide fremover? 

 

Kunstig intelligens har et enormt potensial for å hjelpe oss å skape gode geodata – og for å hjelpe brukere å utnytte disse til bedre innsikt, effektivisering av prosesser og nye forretningsmuligheter.

Spørsmålet er hvordan vi kan samarbeide for at virkemidlene regjeringen har prioritert gir et skikkelig løft på geodata området. Vi får høre fra de som har sendt inn skisser til Forskningsrådet om KI-sentre der geodata har et potensial, behov fra brukersiden – og håper på deltagelse fra alle som ønsker å melde dere på i prosessen med søknadsskriving i høst, har gode ideer, behov eller kompetanse å bidra med!

Presentasjon av innsendte KI-skisser:

  • 13.40 Senteret for Offentlig Sektor Kunstig Intelligens (SOSKI), Morten Goodwin, Universitetet i Agder
  • 13.55 HAVSMART – KI-senter for havdata, Eirik S. Sivertsen, NTNU
  • 14.10 Center for AI-Powered Environmental Digital Twins, Arne Berre, SINTEF Digital (prosjekteier Universitet i Oslo)
  • 14.25 Kunstig intelligens for geografisk informasjon - GeoKI, Reidun Kittelsrud, Kartverket

14.40 Kort pause

 

14.50 Temasesjon fortsetter

  • Dette trenger vi å bruke KI til, hva må vi forske på, Kirsti Kierulf, Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)

NKF samler alle kommuner og kommer med klare ønsker på hva forskningen rundt KI bør prioritere og hva som må med fra skisse til søknad, slik at vi får sentre som ikke bare publiserer men leverer løsninger vi kan ta i bruk kommunen, der vi alle bor.

15.10 Oppsummering

  • Spørsmål og innspill fra deltagere
  • Neste møte og planer fremover

 

15.30 Takk for i dag

 

Mulighet for tapas og mingletid fra kl. 1530-1630 for de som deltar fysisk.

FoU-forum

FoU-forum har blitt godkjent av Samordningsgruppen med mandat publisert på Geonorge, og er en oppfølging av tiltak 24 i nasjonal geodatastrategi «FoU-strategi for geografisk informasjon». I mandatet kan du også lese strategien som ble vedtatt høsten 2021.

Del
XPPT