Siste oppdatering

Status for nasjonal detaljert høydemodell

Det aller meste av datafangsten i prosjektet er gjennomført, og det gjenstår kun laserskanning av 3.000 km2.

Vi regner med å få skannet de siste områdene i 2021, men vær og klimatiske forhold er en begrensende faktor for laserskanning. Arealene som gjenstår ligger i Troms og Finnmark der vi forventer at klarmelding blir gitt først sent i juni eller juli.

I flysesongen oppdaterer vi status ukentlig i kartet nedenfor  (klikk her for å åpne kartet i nytt vindu).

 

Leveranser fra 2020

Sesongen for datafangst varte ut oktober i 2020, og vi regner med at samtlige leveranser fra fjorårets datafangst er kontrollert og tilgjengelig på høydedata.no i løpet av mars 2021.

Bildematching

I større sammenhengende områder over tregrensen (lite vegetasjon) gjennomføres bildematching for å produsere høydedata. Bildematching er en langt rimeligere metode enn laserskanning, men resulterer i noe dårligere høydenøyaktighet. Resultatene er likevel gode nok for fjellområdene.

Sjøbunnskartlegging

Prosjektet vil fortsatt gjennomføre tester av sjøbunnskartlegging med grønn laser. Ny teknologi viser lovende resultater, og flere leverandører har vist interesse for å delta. Målet er å gjennomføre tester både i 2021 og 2022.

Les mer om testprosjektet med grønn laser.

Del