Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) – fagseminar

Hvilke krav og ansvar gjelder når luftfartshindre rapporteres til NRL? Hvordan skal du rapportere inn ditt anlegg eller mast? Kartverket og Luftfartstilsynet inviterer til fagseminar tirsdag 16. april.

09:00 - 15:30

Strømmes direkte i tillegg.

Deltakeravgift

Fysisk deltakelse:

 • kr. 1000,– pr. person, lunsj er inkludert
 • Maks antall deltakere: 100

Presse: Ta direkte kontakt med kommunikasjonsavdelinga for påmelding og rabatt: info@kartverket.no

Spørsmål fra deltakere

Spørsmål til fagseminaret sendes til nrl@kartverket.no innen 10. april. Merk e-post med «Spørsmål NRL fagseminar.»

Deltakerne på seminaret vil få kjennskap til hvilke egne anlegg som må rapporteres til NRL og hvordan data må tilrettelegges og rapporteres. 


Fagfolk fra Luftfartstilsynet og Kartverket deltar, og det blir mulighet til å stille dem spørsmål direkte. 

Påmelding

Påmeldingen til fysisk seminar på Gardermoen er bindende etter påmeldingfristen 10.april. Påmeldingsavgiften refunderes ikke etter at fristen er utløpt. Avgiften inkluderer lunsj, men ikke reise.

I påmeldingsskjema velger du hvilken parallellsesjon du ønsker å delta på.

Strømmes direkte

Det er mulig å følge seminaret digitalt.

Hva strømmes direkte:

 • Alle fellessesjoner
 • Sesjon B, veg- og kommunesektoren

Sesjon A og C blir ikke strømmet.

Påmeldte til digital direktesending vil få bekreftelse på e-post.

Program

Felles sesjon

09.00 – 09.10 Velkommen ved Kartverket og Luftfartstilsynet 

09.10 – 09.40 Nye og utvidede krav til merking av luftfartshinder ved Luftfartstilsynet

09.40 – 10.00 Hva er definert som et luftfartshinder? ved Luftfartstilsynet  

 • Hvor og når skal luftfartshinder rapporteres?
 • Hvor nøyaktig må registeringene være?
 • Hvem er ansvarlig for at det som rapporteres inn er gjennomført iht. kravene?

10.00 – 10.30 Hvilke behov og hvordan brukes kartdata i Politiets helikoptertjeneste? ved Politiet  

 • Når et luftfartshinder kan skille mellom liv og død 

10.30 – 10.45 Pause 

10.45 – 11.15 Hva trengs av data for å sikre trygg og sikker luftfart? ved Kartverket 

 • Opplysninger som må rapporteres til NRL
 • Rapporteringsmetoder og muligheter
 • Tilgangskontroll
 • Tidligere rapporterte luftfartshindre – hva med disse?

11.15 – 11.30 Erfaringer fra maskin-til-maskin forprosjektet ved Kartverket og Elbits 

11.30 – 12.30 Lunsj

Parallelle sesjoner

12.30 – 14.30 Parallelle sesjoner for ekom-/energisektoren, vegsektoren og andre anleggseiere. 

Sesjon A: Ekom- og energisektoren (direktestrømmes ikke) 

Sesjon med hovedvekt på luftspenn og mast knyttet til signalførende og strømførende anlegg. 

Temaer som vil bli gjennomgått: 

 • Gjennomgang av foreløpige resultater fra forprosjekt med Elbits med fokus på datavask, initiell oppdatering og håndtering av ID’er v/leder av forprosjekt 
 • Problemstillinger knyttet til utskifting av hinder ved rapportering til NRL (ID-håndtering – nye hinder og oppdatering, mangelfull eierskapsoversikt) v/Kartverket 
 • Gjennomgang av NRL produktspesifikasjon med fokus på rapportering av høydeinformasjon, oppdeling av luftspenn og assosiasjoner mast – luftspenn v/Kartverket 
 • Maskin-til-maskin integrasjon v/ Kartverket 
  • Gjennomgang av NRL API’et 
  • Muligheter for tilgang til testmiljø 
  • Validering og kvalitetskontroll ved innrapportering 
  • Autentisering og tilgangskontroll

Sesjon B+C: Øvrige luftfartshinder eiere (strømmes)

Sesjonens hovedfokus er på frittstående luftfartshinder (kraner, telemaster o.l.) og luftfartshinder langs vei og bane (belysningsanlegg, bruer o.l.) 

Temaer som vil bli gjennomgått:  

 

 • NRL utvikling og planer fremover v/Kartverket  

 

 • Hva skal jeg rapportere og praktiske eksempler på rapportering v/Kartverket  
  • Kan jeg rapportere på vegne av andre eller få andre til å rapportere på vegne av meg?  
  • Fellesføring – gatebelysning i nettselskapets master  
  • Registering av høyde og vertikal avstand på bru 
  • Registering av hinder på andre konstruksjoner 
  • Prosjekt for utvikling av løsninger for rapportering av NRL data via Nasjonal vegdatabank (NVDB) 
 • PAUSE (15 min) 
 • Hvordan rapportere ulike typer luftfartshindre i NRL webklient? - livedemo v/Kartverket 
  • Tilgang og rettigheter for føring i NRL 
  • Rapportering av enkle frittstående anlegg som kraner, telemaster og vindturbiner mv 
  • Rapportering av sammensatte anlegg som skiheiser, lysløyper mv 
  • Endring av eksisterende hindre 
  • «Fjerning» objekter (endre status til fjernet) 
  • Oversikt over tidligere rapporterte hindre (min virksomhet). 
 • Bruk av FKB-data som kilde for rapportering til NRL, tips og triks, V/Kartverket  
 • Praktiske eksempler på generering og beregning av NRL V/SmartGIS AS
  • Data basert på punktsky og vektordata fra NIS og FKB  

 

14.30 – 14.45 Pause 

Felles sesjon

14.45 – 15.20 Spørsmål fra deltakerne 

 • Kartverket og Luftfartstilsynet svarer i plenum på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål kan sendes inn på forhånd til nrl@kartverket.no, innen 10. april. Merk e-posten med «spørsmål NRL fagseminar». 

Det vil også bli mulig å stille spørsmål direkte fra salen.

15.20 – 15.30 Oppsummering

Det kan komme endringer i programmet.

Kontakt

Share
XPPT